راهنمای نگارش مقاله

شیوه‌نامۀ نگارش مقالات مجلۀ پژوهش های مطالعات اسلامی معاصر

این نشریه آمادگی دارد تا مقالات و نوشته‌های ارسالی صاحب‌نظران را در قالب پژوهشی دریافت و پس از طی فرآیند ارزیابی منتشر نماید:

راهنمای نگارش مقاله

مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

الف) چکیدۀ فارسی در مقالات فارسی و چکیده انگلیسی/عربی در مقالات انگلیسی/عربی؛ (200 تا 250 واژه)

ب) کلیدواژه‌ها؛ (4 تا 7 واژه)

پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش‌های مربوطه و نتیجه؛

ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

حجم مقاله بیش ‌تر 3500 کلمه و کمتر از 6500 واژه باشد.

چکیده دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق، هدف تحقیق و مهم‌ترین نتایج آن باشد.

معادل اسامی، اصطلاحات و علائم اختصاری خارجی به زبان اصلی در پاورقی عیناً درج گردد.

عناوین (تیترها) بدون شماره‌گذاری عددی از راست به چپ و هم سطح با خطکش نرم افزار ورد(2 سانتی متر از همه سمت‌ها) تنظیم شود:

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاله

موضوع اندازه نوع فونت
عنوان مقاله فارسی 14 توپر B Zar
اسامی نویسندگان فارسی 14 نازک B Zar
مشخصات نویسندگان فارسی 10 نازک B Zar
متن چکیده فارسی 14 نازک B Zar
تیترهای داخل متن 14 توپر B Zar
متن 14 نازک B Zar
پانویس فارسی 10 نازک B Zar
پانویس لاتین 10 نازک Calibri light
عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها 11 توپر IRLotus
منابع فارسی 11 نازک B Zar
منابع لاتین 14 نازک Calibri light

راهنمای روش ارجاع دهی

روش ارجاع به منابع به صورت درون‌متنی و به شرح آتی خواهد بود:

ارجاعات بلافاصله بعد از نقل مطلب به صورت (نام صاحب اثر، نام اثر، سال انتشار: شماره جلد، شمارۀ صفحه) داخل پرانتز ذکر می‌گردد:

نمونه: (حلی، خلاصه الاقوال، ۱۴۱۷ق: ج۲، ص۱۵)

اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو ذکر می‌شود:

نمونه: (صفایی و قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، 1401: ص204)

اما اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر شده و عبارت «و دیگران» در ادامه ذکر می‌شود:

نمونه: (ری‌شهری و دیگران، دانشنامه امام حسین (ع)بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، 1388: ج2، ص23)

در ارجاع درون متنی در صورت تکرار منبع، به از Ibid، cit.op، همان یا پیشین، استفاده شود.

علائم نگارشی مثل کاما (،) نقطه‌کاما (؛) دونقطه (:) نقطه (.) حتماً بعد از پرانتز گذارده شود.

راهنمای تنظیم فهرست منابع

فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب فارسی و غیرفارسی دسته‌بندی شده و با شماره‌گذاری با رعایت ترتیب حروف الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندۀ اول به صورت زیر آورده شود:

کتاب‌ها: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده، «عنوان کتاب» (داخل گیومه)، شمارۀ چاپ (در صورت تجدید چاپ)، شمارۀ‏ جلد، نام ناشر، نام شهر محل انتشار، سال چاپ.

نمونه: میرمحمدصادقی، حسین، «حقوق جزای اختصاصی»، چ11، ج2، نشر میزان، تهران، 1396.

مقاله‌ها: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره یا سال نشریه، شمارۀ نشریه، سال نشر.

نمونه: خدابخشی، عبدالله، «موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 83، شمارۀ 105، 1398.

پایان‌نامه یا رساله‌ها: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده، «عنوان پایان‌نامه»، نوع پایان‌نامه یا رساله، نام دانشکده و دانشگاه، نام شهر محل دانشگاه، سال نشر.

نمونه: یوسفی، احمد، جایگاه اصول حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران، پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، 1369.

اسناد الکترونیک: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام سایت، <آدرس سایت>، (تاریخ مراجعه به سایت).

راهنمای ارسال مقالات

مقالات ارسالی می‌بایست در قالب برنامه Word با فرمت DOC یا DOCX از طریق ایمیل مجله یا فرم موجود در سایت ارسال شوند.

میزان تحصیلات، رتبه و پایۀ علمی، محل کار دانشگاهی، شمارۀ تلفن همراه، پست الکترونیک و نویسندۀ مسئول(Corresponding Author) (فارسی و انگلیسی) به ضمیمه ایمیل ارسالی یا در فرم ارسال مقاله در سامانه تکمیل گردد.

مقالۀ ارسالی نباید در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌زمان نباید به سایر نشریات فرستاده شده باشد.

مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نویسنده مسئول است.

مهم: تغییر در نویسندگان پس از ارسال مقاله به داوری، به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد.

نشریه در اصلاح، تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.

نظرات و ارزیابی داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد.

کلیۀ حقوق مادی برای مجلۀ پژوهش‌های مطالعات اسلامی معاصر محفوظ است و آن دسته از نویسندگان که درصدد انتشار مقالۀ منتشرۀ خود در این نشریه، در مجموعۀ مقالات یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائۀ درخواست کتبی، موافقت نشریه را اخذ نمایند.

سرقت علمی
نویسندگان محترم توجه داشته باشند، در صورتی که در هر مرحله از زمان پذیرش مقاله تا انتشار و پس از انتشار، سرقت علمی یک مقاله احراز شود، ضمن انجام اقدامات مقتضی در مراجع مربوطه، از انتشار یا ادامه انتشار مقاله ممانعت به عمل می‌آید و وجه پرداختی دبرای داوری نیز قابل عودت نخواهد بود.