ابعاد شخصيت والاي انساني در نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سميرا تورجي امجد (1)

سمانه تورجي امجد (2)

1- دانش پژوه سطح دو، مدرسه علميه حضرت نرجس خاتون (سلام الله عليها)، شهريار

2- دانش پژوه سطح دو، مدرسه علميه حضرت نرجس خاتون (سلام الله عليها)، شهريار

چکیده

انسان همواره در آرزوي داشتن شخصيت والا و رسيدن به سعادت است. بنابراين،
نيازمند آشنايي با الگوهاست. بهترين الگوي مومنان ائمه اطهار هستند. نهج البلاغه همه ابعاد
يك شخصيت والاي انساني كه همان شخصيت امام علي(ع) ميباشد را به خوبي ترسيم كرده
است. اين اثربرخي ويژگيهاي اخلاقي و سياسي امام علي(ع) را به روش توصيفي و تحليلي
با استفاده از منابع كتابخانهاي مورد تحليل و تبيين قرار داده است. از مباحث مشخص شد كه
مبارزه با نفس، عدم تعلق به دنيا، بصيرت داشتن، پيروي از قرآن و… برخي ويژگي هاي
اخلاقي، و زمانه شناسي، مشورت كردن، آينده نگري، عدالت خواهي و… برخي ويژگيهاي
سياسي انسان والا ميباشند كه هر انساني براي تعالي و سعادت به آنها نيازمند است. هدف،
مزين كردن انسان به صفات والا براي رسيدن به كمال و سعادت مي باشد.

کلیدواژه‌ها

شخصيت والا؛ نهج البلاغه؛ امام علي (عليه السلام)

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 1،

مهر ماه 1402

صفحه 55- 73