احکام و آثار انقلاب نسبت در فقه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

ابراهیم محمود زاده وزیری (1)

1- دانش پژوه سطح سه حوزه علميه قم

چکیده

یکی از مهمترین مباحثی که در تعارض ادله بیشترین بحث را به خود اختصاص می دهد، انقلاب نسبت می­باشد. در جایی که یک عام و خاص داریم مشکلی در تخصیص وجود ندارد و همه علماء خاص را بر عام مقدم  می­کنند. اما اگر تعداد ادله بیش از دو دلیل شد، در استفاده از قاعده تخصیص بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر گاهی منجر به اختلاف در فتوا می شود و گاهی هیچ اختلافی مشاهده نمی شود. در این پژوهش با نظر به پیشینه بحث، سعی بر آن است که با انتخاب مواردی از این موضوع به تحلیل این مطلب پرداخته شود. پراکندگی این موضوع در ابواب مختلف فقهی اهمیت این موضوع و بررسی های بیشتر در این موارد را یادآور می­شود. متنجس بودن آب در ملاقات با نجس (عبادات)، خرید و فروشن روغن متجنس (عقود)، حرمت تزویج در عده (ایقاعات)، احیاء زمین موات (احکام) از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

انقلاب نسبت، آب متنجس، روغن متنجس، عده، زمین موات

موضوعات

فقه

دوره اول، شماره چهارم، جلد 2،

مهر ماه 1402

صفحه 1-20