دلالت آیه 76 سوره یوسف بر قاعده الزام

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سعید ترابی مقدم تیتکانلو (1)

1- دانش آموخته سطح دو حوزه علميه قم

چکیده

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، بررسی آیه 76 سوره یوسف است با این هدف که آیا قاعده الزام را می شود از این آیه استفاده نمود یا خیر؟ و نتیجه آن این شد که با و جود چهار پیش فرض وقتی به سراغ آیه می رویم قاعده الزام از این آیه قابل استنباط است. به این صورت که آیه مورد بحث چون جمله (کذلک کدنا) در آن آمده، می­رساند که تأیید الهی پشتوانه کار حضرت یوسف (ع) بوده و چون قرینه­ای بر اینکه این حکم مختص همین مورد خاص است وجود ندارد، می توان از آن حکم کلی برداشت نمود. البته بر اساس جواز استصحاب شرایع سابقه این حکم برای ما هم حجت خواهد بود. نکته دیگر اینکه، این قاعده تا زمانی که بر ضرر خصم باشد قابلیت جریان دارد و فرقی نمی­کند که خصم هم مذهب ما باشد یا از مذهب دیگری باشد، بنابراین از این لحاظ هم استدلال به آیه ایرادی نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

قاعده اصولی، استدلال، حضرت یوسف، ضرر، استصحاب

موضوعات

اصول فقه

دوره اول، شماره چهارم، جلد 2،

مهر ماه 1402

صفحه 106- 120