جایگاه پدر و مادر در آیات و روایات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سید علی علوی[1]

[1] کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه.

چکیده

در آیات و روایات، تکریم و احترام والدین بسیار مورد تأکید و سفارش است به طوری که در بسیاری از آیات قرآن کریم بعد از توحید و یکتا پرستی به تکریم و احسان والدین تأکید شده است و این بیانگر آن است که پس از ادای حق خداوند کریم حق والدین بر همه چیز مقدم است. حفظ حرمت والدین دارای آثار و برکات فراوان مادی و معنوی است که باعث توفیق و سعادت انسان می شود. اگر در زندگی و سیره علما توجه کنیم در می یابیم که یكی از راه های مهم و تأثیرگذار در ترقی و سعادت انسان، تکریم و احسان به والدین بوده است.

کلیدواژه‌ها

 آیات و روایات، والدین، علما، نیکی، احسان.

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 3،

مهر ماه 1402

صفحه 117-140