امکان سنجی عدم اجرای اعدام درعصر حاضر با تمرکز برجایگاه اسلام در منظر حقوق بشر

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمد جواد میرعلی
دانش پژوه سطح ۳ حوزه علمیه قم و دانشجوی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم.

چکیده

خداوند برای زندگی بشر و روابط اجتماعی آن یک سری قوانین و مقراراتی دارد که لازم الاجرا است. اعدام و رجم یکی از آن دستوراتی است که حکومت اسلامی در صورت حصول شرایط، ملزم به اجزای آن است. اما با توجه به شرایط کنونی که حکومت اسلامی زیر زره بین حقوق بشر است و دشمنان تهمت به افراطی گری و نقض حقوق بشر بودن بر اسلام میزنند، مسئله‌ای مطرح می‌شود که آیا بازهم باید این دستورات الزامی از قبیل اعادم و رجم را اجرا کرد یا خیر؟ در این مقاله به بررسی امکان اجرای این حدودات با توجه با شرایط حاضر و قوانین بین الملل می‌پردازیم. یکی از موضوعات چالشی در محافل علمی و البته سیاسی «حقوق بشر» است. شبکه رسانه ای غرب نیز سال هاست در صدد القای پای مال شدن حقوق بشر در آموزه‌های اسلامی است. دستگاه سیاسی غرب با ژست تبلیغاتی دست به تدوین و تصویب اعلامیه حقوق بشر زد و از آن پس با شانتاژهای رسانه‌ای، غرب را یگانه مدافع حقوق بشر و اسالم را مخالف حقوق بشر معرفی کرد. یکی از آن احکامی که بسیار مورد بحث است، اعدام و حدود رجم در اسلام است. حال سوال مطرح میشود که آیا در این گونه موارد مجاز به عدم اجرای این احکام در حکومت اسلامی هستیم یا خیر؟ در این مقاله میکوشم تا با پاسخ شفاف و منطقی به این موضوع خط بطلانی بر شبهات معاندین کشیده و باعث اطمینان خاطر مسلمانان شویم.

کلیدواژه‌ها

اعدام، رجم، حقوق بین الملل، حقوق اسلامی، حقوق بشر.

موضوعات

فقه- فقه جزا-حقوق بشر
دوره 1 – شماره ششم – جلد 2
آذر ماه 1402
صفحه 32- 60

تعداد بازدید : 9نفر