بحثی قرآنی در استقلال دختران

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

روح الله رضایی امام
دانش پژوه سطح سه حوزه علمیه قم.

چکیده

میان تمام شئون و حقوق و حوادث زندگی، مدیریت زندگی و فرزندان، حساسیت و پیچیدگی خاص خود را دارد. درک و ایفای درست و آگاهانه والدین نسبت به ساختار رشد فرزندان، به اندازه تمام تعریفی که از هدف خلقت در کلام حق می بینیم ارزش دقت و بررسی دارد. در این میان، شخصیت دختران ملاحظات خود را طلب می کند. ویژگی و تغییرات در شخصیت سازی و استقلال طلبی،که عدم توجه به آنها موجب انحراف و شکست در زندگی آنها خواهد شد . بلاشک عنصر شناخت دینی در تعریف حقوق انسانی، روشن ترین راهنماست، موضوعی که لابلای باورهای نا صواب از آن غفلت شده است. در این گفتار به این موضوع، با بهره گیری از معارف و آیاتی از قرآن به بحث پرداخته شده و هدف تحقیق نیز همین است تا موضوع بسیار مهم شخصیت دختران را بر این محور بهتر بشناسیم و اشتباهات خود را در رفتار با دختران با کمک قرآن برطرف کنیم . قطعا رابطه ساختاری عمیق بین مبانی فقهی و معارف قرآن نهفته است، چون فهم قران در تشخیص بهتر و درست مطلب کمک خواهد کرد. اگر خانواده ها خصوصا اولیاء عزیز به شناخت حقیقی و تعریف رشد واقعی و متناسب فرزندان خود دست پیدا کنند، به جوان کمک می کند بر اساس خود واقعی، زندگی خود را اداره و از خطرات زیادی در امان بماند.

کلیدواژه‌ها

شخصیت مستقل، هدایت باطنی، بلوغ عقلی، نگاه قرآنی، حدود ولایت پدر، استقلال دختر، دختر آگاه.

موضوعات

معارف اسلامی
دوره 1 – شماره ششم – جلد 2
آذر ماه 1402
صفحه 61- 76

تعداد بازدید : 8نفر