بررسی عوامل شکست مسلمانان در جنگ احد از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

امیر ثنایی شرامین
دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم.

چکیده

در مقاله پیش رو علت شکست مسلمانان در جنگ احد از دیدگاه قرآن و کتب تاریخی بررسی می‌شود که در بخش اول، علت های شکست از دیدگاه کتب تاریخی مطرح می شود که عبارتند از: الف) تخلف تیراندازان به علت طمع در غنائم، ب) شایعه ی کشته شدن حضرت پیامبر اکرم (ص). در بخش دوم، علت های شکست از دیدگاه قرآن کریم بررسی می شود که در این بخش نیز سه علت برای شکست مسلمانان ذکر می شود که عبارتند از: 1) سستی و ول کردن جنگ توسط مقاتلین 2) اختلاف در جنگیدن یا نجنگیدن در بین مسلمانان 3) عدم اطاعت از دستورات پیامبر اکرم(ص). در ادامه این پژوهش به بررسی تناقضات موجود در نقل های تاریخی با قرآن کریم پرداخته ایم شده است که این تناقضات عبارتند از: الف) ماجرای فرار پیامبر اکرم (ص) ب) دعوت پیامبر اکرم به سکوت برای مخفی ماندن ج) ماجرای خواب امن. در پایان این نگاره و با توجه به شواهد موجود، این نتیجه را می گیریم که علت اصلی شکست مسلمانان در جنگ احد، نقش منافقان در دامن زدن به شایعه ی کشته شدن پیامبر اکرم (ص) و اختلاف در بین مسلمانان بوده است.

کلیدواژه‌ها

جنگ احد، قرآن کریم، علت های شکست.

موضوعات

معارف اسلامی – تاریخ اسلام – تفسیر
دوره 1 – شماره ششم – جلد 3
آذر ماه 1402
صفحه 15- 31

تعداد بازدید : 7نفر