جایگاه عقل و استدلال در منظر اخباریون با تاکید بر نظر مرحوم استرآبادی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمد جلالیان صداقتی
دانش آموخته سطح4 حوزه علمیه، مدرس حوزه و دانشجوی رشته کلام اسلامی.

چکیده

یکی از مسایل مهمی که معرکه آرا علما اصولی و اخباری شده عقل و جایگاه آن در معرفت دینی است در تحقیق پیش رو به بررسی جایگاه عقل و استدلال در منظر اخباریون به ویژه ملا محمد امین استرآبادی از سرآمدان این مکتب پرداخته می شود در این مقاله به چیستی عقل و محدوده اعتبارات آن در اعتقادات و کاربرد آن در استنباط نصوص دینی می پردازیم و سپس به این نتیجه می رسیم مرحوم استرآبادی عقل را همان قوه تمییز و ابزار استدلال می داند و بر خلاف دیدگاه غالب به طور مطلق حجیت عقل و ادراکات آن را انکار نمی کند بلکه ایشان عقل را در حوزه شریعت و امور وحیانی که فهم آن از ذهن انسان به دور است جایگاهی برایش متصور نیست و در حوزه اعتقادات نیز غالبا متمرکز به نصوص روایی اهل بیت علیهم السلام هستند.

کلیدواژه‌ها

عقل، اخباریان، استرآبادی، اصولیون

موضوعات

فقه و اصول
دوره 1 – شماره ششم – جلد 3
آذر ماه 1402
صفحه 32- 49

تعداد بازدید : 25نفر