تأمین محتوای اثربخش برای مبلغین در سازمان­های تبلیغی متناسب با نیاز مخاطبین

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمدمهدی حاجی قربانی
دانش پژوه سطح 4 مؤسسه تخصصی تبلیغ.

چکیده

تبلیغ، تکنیکی برای تأثیرگذاری بر رفتار انسان و مخاطب با استفاده ماهرانه از نمادها و نشانه‌ها از قبیل گفتار، نوشتار، تصاویر و … است. در حقیقت تبلیغ، هنری است جاودانه که با تلاش پیگیر مبلغان بر تابلوی هستی نقش می‌بندد و به نمایش در می‌آید. اهمیت و ارزش این هنر با توجه به مفهوم و محتوای آن، ارزش‌گذاری و مشخص می‌شود؛ یعنی آنچه در ارزش‌گذاری آن مؤثر است، افزون بر ظاهر جذاب و زیبا، مفهوم و محتوای آن است. بر این اساس تبلیغ دینی به سبب قداست و ارزش معنوی والای آن، از اهمیت شایانی برخوردار است. تبلیغ دین، از وظایف اصلی حوزه‌های علمیه، طلاب و روحانیون است؛ زیرا آنان مرزداران اندیشه‌های دینی و فرهنگی در جوامع امروزی هستند. سازمان¬‌های تبلیغی، سازمان¬‌هایی هستند که ماموریت آموزش، ساماندهی، پشتیبانی و اعزام مبلغین دینی را به عهده دارند. این نهادها ماموریت دارند تا در موضوعات ارکان تبلیغ دین یعنی محتوا، مخاطب، روش و … به برنامه ریزی و راهبری مبلغین همکار خود بپردازند. سوال اصلی این تحقیق این است که برای تامین محتوا در سازمان‌های تبلیغی و تامین محتوای مبلغین چه قواعدی باید رعایت گردد. در این پژوهش با استفاده از متون دینی (آیات و روایات) و فرمایشات اندیشمندان اسلامی (باتاکید بر امام و رهبری) قواعد تولید محتوای تبلیغ استخراج و تبیین می¬گردد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تامین محتوا موثر متناسب با نیاز و نوع مخاطب (کاربردی بودن) است. طبیعتا ملاک سن مخاطب (کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال)، جنس مخاطب (مرد و زن) و نیز وسع فکری و فهم مخاطب در نوع محتوایی که شایسته است مبلغ برای او ارائه کند تاثیر گذار است. پژوهش حاضر با هدف « تامین محتوای اثربخش متناسب با نیاز مخاطب» و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه¬ای- اسنادی انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

تبلیغ، سازمان¬های تبلیغی، محتوای تبلیغ، مخاطب.

موضوعات

معارف اسلامی – تبلیغ
دوره 1 – شماره هفتم
دی ماه 1402
صفحه 159-199

تعداد بازدید : 11نفر