راهکارهای دستیابی به عزت اجتماعی از منظر آموزه های قرآنی و روایات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

فاطمه پاک‌طینت کهخا
دانش آموخته سطح 2 حوزه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها) زاهدان.

چکیده

مفهوم عزت یکی از مفاهیمی است که در آموزه‌های قرآنی و روایات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مباحث مربوط به این مفهوم، راهکارهای دستیابی به عزت است، در این خصوص در آیات و روایات مطالب فراوانی بیان شده است که در این نوشتار مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. عزت در تعالیم اسلامی یکی از برجسته ترین صفات اخلاقی است که هم در بعد فردی و هم بعد اجتماعی بسیار مورد توجه است، لذا بحث در مورد آن بسیار اهمیت دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به تبیین راهکارهای دستیابی به عزت از منظر آموزه های قرآنی و روایات پرداخته می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار این است که در بعد اعتقادی ایمان به خدا و اعتقاد به اهل بیت، در بعد اخلاقی قناعت و زهد در دنیا موجب عزت اجتماعی هستند. در بعد رفتاری نیز طاعت خدای اسباب عزت انسان را فراهم می آورد و جهاد در راه خدا و مقابله با دشمنان اسلام نیز در تحقق اجتماعی دنیای اسلامی بسیار مؤثر است و این مطالب در آیات و روایات به خوبی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

آموزه های قرآنی، اجتماعی، دستیابی، روایات، عزت.

موضوعات

معارف اسلامی – تفسیر و علوم قرآن
دوره 1 – شماره هشتم
بهمن ماه 1402
صفحه 122- 138

تعداد بازدید : 11نفر