تهاجم فرهنگی علیه عفاف و حجاب زن مسلمان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

امین محیسنی
دانش پژوه سطح 2 مدرسه علمیه امام مهدی (عج) اهواز.

چکیده

تحقیق حاضر به بیان تهاجم فرهنگی علیه عفاف و حجاب زن مسلمان و شناخت نقشه های استکبار جهت ریشه کن کردن عفت و حیای مادران و زنان جامعه ، به روش تحلیلی توصیفی با استناد به منابع کتابخانه ای پرداخته است. عفاف و حجاب یکی از اصلی ترین آموزه ها و دستورات ادیان الهی است و تمدن اسلامی نیز بر این اساس شکل خواهد گرفت. به خلاف آنکه جامعه غرب به دنبال برهنگی زنان است اما بنابر معارف اسلامی، عفاف و حجاب برخاسته از فطرت زن هستند و فطرت مردان نیز از زنان آلوده بیزار است. اکنون کمپین هایی در مقابله با حجاب شکل گرفته است که علاوه بر نفی فرهنگ عفاف به دنبال تضعیف مرجعیت اسلام در اداره جامعه است. در اسلام حیا و عزّت، آمیزه ی ظریف لطافت و برندگی ایمان است و جهان غرب با دگرگون سازی فرهنگ عفاف؛ موجب برخورنده حیای فطری میان زن و مرد و نسخ حیا و عفاف و عصمت زنان شده اند. اما اسلام با الگو قرار دادن زنان بزرگی چون آسیه و مریم سلام الله علیهما راه پیشرفت را به زنان مسلمان در سایه عفت نشان داده است و امروز زنان ایران اسلامی بخشی از پیشرفت های شگرفت کشور ایران را در طول چهار دهه بعد از انقلاب رقم زده اند.

کلیدواژه‌ها

اسلام، تهاجم فرهنگی، حجاب، زن مسلمان، غرب، عفاف.

موضوعات

معارف اسلامی
دوره 1 – شماره نهم
اسفند ماه 1402
صفحه 1- 22

تعداد بازدید : 13نفر