بررسي مساله نبوت از منظر آيت الله جوادي آملي و آيت الله مصباح

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

امیر ثنائی شرامین
دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم.

چکیده

اصل سوم از اصول اعتقادی اسلام «نبوّت» است، پس از بحث توحید و عدل. فطرتاً انسان متوجه می‌شود که به رهبر و راهنما و پیشوای معصوم نیازمند است. چهارده قرن پیش در زمانی که شرک و بت پرستی سراسر جهان را فرا گرفته بود و انسان‌های مظلوم زیر فشار طبقه حاکم دست و پا می‌زدند و همة مردم گرفتار یأس و نا امیدی بودند، از خاندانی شریف مردی برخاست و خود را حامی مظلومان، خواستار عدل و آزادی، پاره کنندة زنجیرهای اسارت و طرفدار علم و دانش خوانده و اساس رسالت خود را فرمانهای الهی و وحی آسمانی معرفی نمود و خود را خاتم پیامبران نامید. در این مبحث از اصل نبوت و فواید و برکات آن سخن به میان آمده تا خواننده با درک عمیق و تأمل دقیق بتواند راه سعادت را درک کرده باشد و در ادامه از ضرورت نبوّت در اسلام و جامعه اسلامی را بیان کرده که معنای ضرورت این است که وجود پیامبری از سوی خدا لازم و ضروری است. و برای تفهیم دقیق با بررسی تفاوت نبی و رسول راهی صحیح را در پیش روی انسان قرار دهد تا همگانی و همیشگی بودن نبّوت تا أبد و ازل را نشان دهد. نبوت یک عقیده و مذهبی است که بدون استثناء در همه شیعیان اسلامی وجود دارد و باید به آن ایمان راسخ داشته باشیم تا در آخرت در بهشت برین جای گیریم.

کلیدواژه‌ها

نبوّت، اصول دین، نبی اکرم، نبوّت عامه و خاصه، انسان کامل و انسان ناقص، نبی و رسول، نبوّت نبی.

موضوعات

معارف اسلامی – کلام اسلامی
دوره 1 – شماره نهم
اسفند ماه 1402
صفحه 23- 37

تعداد بازدید : 8نفر