امرکودکان به نماز در روایات فقهی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

فاطمه عباسی
دانش پژوه سطح3 رشته فقه و اصول حوزه علمیه خواهران.

چکیده

والدین نسبت به نفقه و تربیت کودکان وظایفی دارند که از جمله وظایف تربیتی انها اموزش حجاب ،روزه ، نماز و ارتباط با نامحرم است که از دغدغه های مهم والدین مذهبی است. این امر باعث شد که به دنبال روش های جذاب موثر برای علاقمندی وجذب کودکان به نماز باشند امر کودکان به نماز در روایات امده ودر این مقاله به دنبال این هستیم که امر کودکان به نماز از دیدگاه روایات فقهی بر والدین الزامی است یا غیر الزامی ؟روایات در این باب کدامند ؟ سن مورد نظر در روایات برای این امر چه سنی است؟ ایا والدین در قبال عدم انجام انها مسئولند ؟ که در این نوشته به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.هدف از این مقاله آگاهی بخشی به خانواده ها نسبت به احکام اسلامی وآشنایی والدین با وظایف خود نسبت به فرزندان است که به روش توصیفی –تحلیلی بوده وجمع آوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای انجام شده است. ما در این مقاله با بیان نظرات فقها در ارتباط با امر کودکان به نماز در سنی قبلی از بلوغ توسط والدین پرداختیم ودیدیم که بنا به نظرات برخی از علماء وجوب امر بر والدین است وبیشتر آنها مورد استحبابی دانسته اند ونیز اقوال در سن کودک را مورد بحث قرار دادیم.

کلیدواژه‌ها

کودک، صبی، امر، واجب.

موضوعات

فقه اسلامی
دوره 2 – شماره دهم- جلد اول
فروردین ماه 1403
صفحه 27- 59

تعداد بازدید : 10نفر