بررسی حکم فقهی «تولید یا واردات محصولات تراریخته» با تکیه بر قاعده ی لاضرر

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

مجید ابطحی
دانش پژوه سطح 4، مرکز فقهی و اصولی کریم اهل بیت علیه السلام.

چکیده

به رغم توسعه ی روزافزون محصولات تراریخته در سراسر دنیا، این محصولات از موضوعات پرچالش در سراسر دنیا از جمله کشورایران است. با توجه به اختلاف نظر دانشمندان حوزه ی زیست‌فناوری در مورد مزایا و مضرّات این محصولات، جامعه -خصوصا بخش علمی و نخبگانی- هنوز در این مورد به آرامش خاطر نرسیده است. در تراز قواعدی مانند «حرمت تغییر خلقت الهی»، «نفی سلطه ی کفار» و دیگر قواعد فقهی، قاعده ی «لاضرر» نیز می تواند روزنه‌ای دیگر برای بررسی فقهی این محصولات باشد. در این پژوهش تلاش بر این بوده که نخست مضرات این محصولات از جنبه های گوناگون روشن شود و پس از تبیین موضوع، با تکیه بر «قاعده ی لاضرر» حکم فقهی تولید محصولات تراریخته بیان شود. در بخش موضوع شناسی از روش تجربی و در بخش فقهی از روش نقلی-تحلیلی استفاده شد. پس از موضوع شناسی و بررسی دقیق ماهیت این محصولات با استفاده از مقالات معتبر بین المللی، با تطبیق «قاعده ی لاضرر» نتیجه این شد که بخشی از انواع محصولات تراریخته، ضرر قطعی داشته و بخشی از آنها احتمال ضرر دارند و این احتمال -به دلیل اعتبار بالای پژوهش‌های تجربی موجود- معتنا به بوده و مشمول قاعده‌ی مذکور است؛ در نتیجه تولید یا واردات بی‌قاعده‌ی این محصولات حرام خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

تراریخته، زیست‌فناوری، قاعده لاضرر، ضرر، ضرار.

موضوعات

فقه اسلامی
دوره 2 – شماره دهم- جلد اول
فروردین ماه 1403
صفحه 60- 93

تعداد بازدید : 10نفر