حدیث مرسل در آینه فقاهت (مقایسه آراء شیخ انصاری، امام خمینی و آیت الله خویی)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1- مهدی سبزواریان 2- مصطفی بای
1- دانش پژوه سطح 4 حوزه علمیه قم. / 2- دانش پژوه سطح 2 حوزه علمیه قم.

چکیده

روایات مرسله دسته‌ای از روایات هستند که از نظر سندی ضعیف شمرده شده‌اند و در مورد اعتبار و عدم اعتبار آنها مباحث زیادی مطرح گردیده است. در کتب حدیث ما به کرات احادیثی نقل شده‌اند که در سند آنها ارسال وجود دارد. در میان فقها در مورد عمل به روایات مرسله دیدگاه واحدی وجود ندارد. در این مقال ضمن بررسی حدیث مرسل و تبیین مفهومی آن به دیدگاه سه فقیه اصولی یعنی شیخ انصاری، امام خمینی و آیت الله خوبی می‌پردازیم. تا در ضمن تفاوت دیدگاه‌های ایشان، رویه عملی فقها در اعتبار دادن یا نامعتبر شمردن حدیث مرسل برایمان روشن شود.

کلیدواژه‌ها

حدیث، روایت، شیخ انصاری، امام خمینی، آیت الله خویی، معتبر، مرسل، صحیح، ضعیف

موضوعات

فقه اسلامی
دوره 2 – شماره دهم- جلد اول
فروردین ماه 1403
صفحه 94- 112

تعداد بازدید : 9نفر