دسته¬بندی محتوایی روایات نبوی پیرامون غیبت در منابع فریقین

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1- احمد امینی / 2- ایمان ابراهیمی / 3- هادی سلگی
1- دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم. / 2- دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم. / 3- دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم.

چکیده

تحقیق پیش¬رو با موضوع دسته بندی روایات نبوی پیرامون غیبت در منابع اسلامی با هدف جمع آوری روایات متعدد و مختلف نبوی حول غیبت و دسته بندی آنها طبق دلالت مطابقی در تمامی منابع اسلامی اعم از منابع امامیه و عامه به روش تحلیل محتوا در قالب نه دسته روایت به یافته های زیر دست یافته است؛ روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در منابع فریقین پیرامون بحث غیبت ذکر شده است. روایات شریفه نبوی به لحاظ محتوایی که می¬رساند، به چند دسته تقسیم می¬شود. دسته نخست از روایات نبوی، بیانگر تعریف غیبت و شرایط آن است. دسته دوم بیانگر حکم فقهی غیبت است. سومین دسته از روایات نبوی پیرامون عواقب غیبت -اعم از عواقبی که به خود غیبت کننده یا به دیگران بازگردد- مطالبی را بیان می¬کند. دسته چهارم بیانگر کفاره غیبت و راه جبران آن است. دسته پنجم از روایات، درصدد برحذر کردن مردم از غیبت است. دسته ششم، مقدار قبح عمل غیبت و حسن ترک آن را مطرح می¬کند. روایاتی که در دسته هفتم از روایات غیبت قرار می¬گیرد، بیانگر موارد جواز غیبت است. هشتمین دسته از روایات بر حق¬الناس بودن غیبت دلالت دارد. آخرین دسته از روایات بر راه کارهای پیشگیری از وقوع غیبت دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

غیبت، بدگویی، کفاره غیبت، مغتاب، استثنائات غیبت، دسته¬بندی روایات غیبت.

موضوعات

فقه اسلامی
دوره 2 – شماره دهم- جلد اول
فروردین ماه 1403
صفحه 120- 145

تعداد بازدید : 24نفر