اقسام و گونه های فقر از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

حمزه امیری صدر
دانش پژوه سطح 1 حوزه علمیه قم.

چکیده

واژه‌ فقردر قرآن‌ و روایات‌ در معانی‌ متعدد و مصادیق‌ گوناگونی‌ استعمال‌ شده‌، که‌ در برخی‌ موارد ممدوح‌ ودرپاره‌ ای‌ از مواقع‌ مورد مذمت‌ واقع‌ شده‌ است‌. شناخت‌ معانی‌ مختلف‌ فقر در متون‌ اسلامی‌ و تمایز میان‌ کاربرد های‌ گوناگون‌ آن‌، برای‌ جلوگیری‌ از برداشت‌ های‌ نادرست‌ از دین‌ امری‌ لازم‌ و ضروری‌ ست‌. تحقیق‌ حـاضر کـه‌ بـا روش‌ کتابخانه‌ ای‌ و رویکـرد تحلیلـی‌ انجام‌ شـده‌ ، درصدد پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ است‌ که‌ گونه‌ های‌ فقراز منظرنهج‌ البلاغه‌ چیست‌؟ از این‌ رو در این‌ تحقیق‌ ابتدا به‌ بیان‌ مفهوم‌ فقر و سپس‌ شناخت‌ گونه‌ ها و اقسام‌ آن‌ از منظر نهج‌البلاغه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. شناخت‌ و تفکیک‌ اقسام‌ فقر مادی‌،فرهنگی‌ و معنوی‌ و فقر های‌ ممدوح‌ و مذموم‌ باعث‌ فهم‌ دقیق‌ تر از متون‌ اسلامی‌ به‌ ویژه‌ نهج‌ البلاغه‌ خواهد شد.شناخت‌ مفهوم‌،اقسام‌ و گونه‌ های‌ فقردر دین‌ اسلام‌ ، زمینه‌ را برای‌ برداشت‌ صحیح‌ از روایات‌ و سخنان‌ معصومین‌ فراهم‌ می‌ آورد. راهکارهایی‌ که‌ ائمه‌ اطهار علیهم‌ السلام‌ در برابر گونه‌ های‌ متفاوت‌ فقر بیان‌ کرده‌ اند با شناخت‌ صحیح‌ مفهوم‌ فقر امکان‌ پذیر است‌. با فهم‌ و درک‌ مفاهیم‌ و اقسام‌ فقر شخص‌ می‌ تواند از این‌ معضل‌ خودرا برهاند وفقر مورد مدح‌ در اسلام‌ را بداند وآگاهانه‌ آن‌ را انتخاب‌ کند واز فقری‌ که‌ مذموم‌ واقع‌ شده‌ دوری‌ کند.جامعه‌ ای‌ که‌ با مساله‌ فقر روبرو است‌ هرگز نمی‌ تواند یک‌ جامعه‌ سالم‌ را بنا نهد. اگر فقر از جامعه‌ رفع‌ نشود ، ارزش‌ ها و خوبی‌ ها رفع‌ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

گونه شناسی، نهج البلاغه، فقر، اقسام فقر.

موضوعات

معارف اسلامی- نهج البلاغه
دوره 2 – شماره دهم- جلد اول
فروردین ماه 1403
صفحه 165- 179

تعداد بازدید : 11نفر