توحید عبادی و توسل به اهل بیت (علیهم السلام)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

سیدهادی عظیمی
دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم.

چکیده

این پژوهش به دنبال اثبات اصل توسل و مشروعیت آن در مکتب حقه شیعه بوده و در پی پاسخ دادن به برخی شبهات برعلیه تشیع می¬باشد. آنچه ما در این مقاله به آن می¬پردازیم، اثبات حقانیت توسل به اهل بیت علیهم السلام و جواب دادن به کسانی¬است که این راه سعادت را شرک دانسته، و شیعیان را مشرک می¬دانند. این پژوهش در گفتار اول به بررسی دقیق توحید، تعریف آن و اقسام ¬آن از منظر شیعه و دیگر فرق اسلامی پرداخته است. سپس در گفتار دوم به توضیح و تبیین مبحث توسل می پردازد و در گفتار سوم که فصل آخر باشد، این دو مسئله مهم را به یکدیگر گره زده و به صورت دقیق ارتباط توحید وتوسل به اهل بیت علیهم السلام را بررسی می کنیم و همه اینها در صدد پاسخگویی به برخی شبهات و سوالات، بر رد مشروعیت توسل می باشد.

کلیدواژه‌ها

توحید، توسل، اهل بیت علیهم السلام.

موضوعات

معارف اسلامی
دوره 2 – شماره یازدهم- جلد اول
اردیبهشت ماه 1403
صفحه 99- 123

تعداد بازدید : 2نفر