تبار شناسی اجتماعی ولایت فقیه از ابتدای دوره قاجار تا پایان عهد ناصری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

امین سلیمانپور
دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه قم.

چکیده

در این پژوهش به افکار سیاسی و اجتماعی زعمای شیعه(خاندان کاشف الغطا، حجت الاسلام شفتی، محمد حسن نجفی، شیخ انصاری و میرزای شیرازی )همینطور برخی از مراجع مطرح درایران (ملا احمد نراقی، صاحب ریاض، محقق قمی و سید محمد مجاهد)از ابتدای حکومت قاجار تا پایان سلطنت ناصر الدین با تمسک به آثار فقهی ایشان پرداخته شده است، در طول این نگارش تحولات فکری فقها به قبل و بعد از جنگ دوم ایران و روس تقسیم می‌شود که در تبیین هویت و تبار تاریخی نظریه ولایت فقیه اهمیت ویژه ای داردو در صدد پاسخ به این سوال است که آیا نظریه ولایت فقیه یابه عبارت دیگر حکومت فقیه از گذشته وجود داشته یا صرفا در نیم قرن اخیر توسط برخی جریان ها در داخل ایران مطرح شده است؟ دراین نوشته به جایگاه مقام ولایت فقیه در دوره صفویه نیز اشاره ای شده که میتواند دربیان آنچه که بعد ها یعنی در دوره قاجار رخ میدهد کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

ولایت فقیه، میرزای شیرازی، حجت الاسلام شفتی، قاجار.

موضوعات

فقه اسلامی
دوره 2 – شماره یازدهم- جلد اول
اردیبهشت ماه 1403
صفحه 124- 143

تعداد بازدید : 1نفر