مؤلفه‌های تاثیرگذار خودسازی در شکل‌دهی تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1- سمیه آشتا / 2- رقیه دورقی
1- دانش آموخته سطح 2 حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان گرایش حقوق خانواده. / 2- دانش آموخته سطح 2 حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وتفسیر گرایش نهج البلاغه.

چکیده

تشکیل تمدن اسلامی نیاز به ارکانی دارد. رکن زیربنایی این تمدن حول انسان می‌گردد. اما ارکان اصلی آن، خدا، انسان، جامعه می‌باشد. تمدن اسلامی به تعبیری دو بٌعد الهی و غیر الهی دارد، در بعد الهی، ارسال رسل و کتاب راهنما زمینه ساز تشکیل تمدن اسلامی می‌باشد. در بعد غیر الهی، انسان تربیت یافته و خود ساخته می‌تواند تمدن ساز باشد. هر تمدنی متشکل از عده‌ای انسان با فکر و فرهنگ شبیه به هم هستند. که این شباهت آنها را منسجم و به هم نزدیک می‌کند. در متون دینی از این تشکل به امت تعبیر می‌شود. تشکیل تمدن اسلامی میّسر نمی‌شود مگر اینکه هر فرد وظیفه انسانی و دینی خود را به نحو شایسته‌ای به انجام رساند و دیگران را نیز در این امر یاری نماید، تا به جامعه مطلوب و ایده‌آلی که مورد نظر قرآن است دست یابند و در این جامعه سالم انسانی، به رشد و کمالات معنوی نائل گردند؛ و لازمه انجام این وظیفه، خودسازی است. در این تحقیق، جمیع مؤلفه‌های تاثیرگذار خودسازی و تأثیر آن بر شکل دهی تمدن اسلامی از منظر قرآن به صورتى ساده و منسجم مورد بررسى قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این نوشتار اسنادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

خودسازی، تمدن اسلامی، جامعه مطلوب، تربیت.

موضوعات

معارف اسلامی – اخلاق اسلامی – تفسیر و علوم قرآن
دوره 1 – شماره هشتم
بهمن ماه 1402
صفحه 65- 85

تعداد بازدید : 8نفر