خوش آمدید

مجله پژوهش‌های مطالعات اسلامی معاصر با کد شاپا (ISSN) 2981-0493 به زبان فارسی، منتشر می‌شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با مطالعات اسلامی و انسانی و موضوعات میان رشته‌ای است.

علاقمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم می‌توانند با رعایت کامل اصول و موارد مندرج در راهنمای نویسندگان، مقالات خود را به سامانه الکترونیکی مجله و یا ایمیل آن ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت تأیید در نوبت چاپ قرار گیرد. بدیهی است عدم رعایت اصول ذکر شده موجب عدم پذیرش یا تأخیر در مراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقالات دریافتی خواهد گردید.

تلاش مجله بر این است که مقالات دارای استانداردهای حد اقلی با انجام اصلاحات توسط پژوهشگر، پذیرش شود و تا حد امکان از رد اولیه مقالات خودداری گردد.

اطلاعات نشریه

شماره جاری: ۱۴۰۲، دوره اول، شماره 2، مرداد ماه

مدیر مسئول: سید محمد هادی رضوی

سردبیر: سید محمد هادی رضوی

صاحب امتیاز: سید محمد هادی رضوی

نوع مجله: علمی-تخصصی

ایمیل: jcisr@pajoohafzar.ir

شماره‌های پیشین نشریه

سال 1402
دوره 1 -شماره سوم - شهریور ماه
دوره 1 -شماره چهارم - مهر ماه
دوره 1 -شماره پنجم - آبان ماه
دوره 1 -شماره ششم - آذر ماه
سال 1403

پایگاه های علمی نمایه شده